SILTON A/S
CVR: 2711 0525
Trehøjevej 7, 7200 Grindsted
51 57 08 57
mail@silton.dk

Bestilling og betaling

For at handle med SILTON skal du være fyldt 18 år.
 

Du kan betale med:

  • Bankoverførsel 

Da vi specialfremstiller varer under dine specifikationer går varen først i produktion, når det fulde beløb er overført. 

Levering

SILTON leverer til Danmark. Nedenstående leveringsbetingelser gælder udelukkende for adresser på fastlandet samt brofaste øer. For levering til ikke-brofaste øer, henviser vi til afsnittet "Levering til ikke-brofaste øer".

Leveringsmåde

  • Levering til kantsten med vores egne fragtmænd eller med leveringsselskab.

Skal fragtmanden bære det længere op end til kantsten vil der være et tillæg som udregnes pr. ordre.

Levering til ikke-brofaste øer

Hvis du bor på en ikke-brofast ø i Danmark, vil der være et fragttillæg, og du skal derfor kontakte os på mail@silton.dk. Vi bestræber os på at finde den hurtigste og billigste løsning, således at du får den bedst mulige pris.

Vigtigt ved leveringen

Undersøg altid emballagen for synlige skader, når du modtager din vare fra fragtfirmaet. Skulle der være synlige skader, skal dette noteres hos fragtmanden, inden du kvitterer for modtagelsen.
Det er desuden dit ansvar som kunde, at sikre at levering kan ske. Det vil sige, at det er dit ansvar at fragtmanden kan komme op af trapperne i dit hus eller i din boligopgang, samt at der er plads til at komme igennem døråbninger m.m. Hvis det først opdages ved leveringen, at levering ikke kan ske, vil du blive afkrævet et leveringsbeløb. Vi anbefaler derfor, at du afmåler de nødvendige adgange.

Køber anses for at have overtaget leverancen, når materialet er leveret og evt. monteret af vores egne montører/samarbejdspartnere og godkendt af køber.

Fortrydelsesret

Nedenstående gør sig kun gældende for vores færdige standardvarer. For specialdesignede varer, henviser vi til afsnittet "Varer undtaget fortrydelsesretten".
Ved køb af vores standardvarer, kan du uden begrundelse fortryde købet inden for 14 dage fra modtagelsen. Du skal blot informere os om, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os Du kan sende os en mail på mail@silton.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelsen af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom.
Hvis fristen for fortrydelse udløber på en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Returnering

SILTON sørger for afhentning af varen i forbindelse med produktskade, fejllevering og fortrydelseskøb. Varen skal altid være forsvarligt indpakket i originalemballagen. Du har selv ansvaret for varen, indtil vi modtager den. Varen afhentes altid på den leveringsadresse, som du afgav ved bestilling.
 
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når der er tale om et fortrudt køb. Fragtomkostningerne vil blive fratrukket det beløb, som du får retur. Hvis et køb er nødsaget til at fortrydes, eksempelvis på grund af pladsmangel i opgangen, en for snæver dørkarm eller lignende, vil du som kunden både hæfte for et fragttilæg og den efterfølgende returfragt.
Såfremt afhentning ikke er mulig på den allerede aftalte dato, eksempelvis fordi varen ikke er tilgængelig eller ikke er afmonteret, vil du blive opkrævet som hvis afhentning havde fundet sted.
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse herom, og aflevere den personligt på nedenstående adresse mod forudgående aftale.
SILTON A/S
Trehøjevej 7
7200 Grindsted

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Såfremt du fortryder dit køb, får du det beløb, som du har indbetalt til os tilbage. Du hæfter selv for eventuel værdiforringelse af varen. Det vil sige, at såfremt varen har været taget i brug, samlet eller på anden måde ikke er at betragte som ny, kan du miste dit købsbeløb helt eller delvist. Dette er også tilfældet, hvis originalemballagen mangler eller er beskadiget.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Dette gælder dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder.
Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, er undtaget fortrydelsesretten.

Reklamation

Købeloven giver dig 2 års reklamationsret. Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. SILTON er i reklamationsperioden forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Reklamationsretten omfatter således ikke mangler opstået som følge af Købers uagtsomhed, forkerte eller væsentligt ændrede brug, misligholdelse, flytning eller uautoriserede reparationsforsøg af materialet.

Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel ved leverancen, skal han give SILTON A/S meddelelse herom senest 5 dage efter leverance med en nærmere specifikation. Herefter er SILTON A/S forpligtet til at afhjælpe manglen uden ugrundet ophold.

Såfremt Køber har afgivet en sådan meddelelse og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som SILTON A/S bærer ansvaret for, har SILTON A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, meddelelsen har påført ham.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi som minimum brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres med mailkorrespondance samt oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven § 10, hvorefter dine oplysninger slettes.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som registreret hos SILTON har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplsyninger der er registreret om dig. Derudover har du fuld ret til at få din persondata slettet eller tilrettet. Du er ligeledes i din fulde ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@silton.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail@silton.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk.
 
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 12.08.2022