Handelsbetingelser

SILTON.DK A/S
CVR: 2711 0525
Trehøjevej 7, 7200 Grindsted
mail@silton.dk
+45 5157 0857

Bestilling og betaling

For at handle på SILTON.DK skal du være fyldt 18 år.
Du kan betale med:

  • Bankoverførsel via reg.nr. 8210 kontonr. 2827379

Køber du varer, som vi specialfremstiller under dine specifikationer, skal betaling ske via bankoverførsel. Ved bankoverførsel går varen først i produktion, når beløbet er overført.
Alle priser på SILTON.DK er angivet i danske kroner inkl. moms. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende. Vi tager forbehold for udsolgte og udgåede produkter samt prisfejl.

Levering

SILTON.DK leverer til Danmark. Nedenstående leveringsbetingelser gælder udelukkende for adresser på fastlandet samt brofaste øer. For levering til ikke-brofaste øer, henviser vi til afsnittet "Levering til ikke-brofaste øer".

Leveringsmåde

  • Levering til fortov koster kr. 1.000,00 inkl. moms med vores leveringsselskab:
    • Ølgod Flytte og Minitransport

Skal vores fragtmand bære det længere op end til fortov vil der være et tillæg som udregnes pr. ordre.
Vores færdige standardgarderobeskabe leveres normalt indenfor 5-7 hverdage. Specialdesignede varer fra raumplus leveres normalt inden for 4-6 uger.

Levering til ikke-brofaste øer

Hvis du bor på en ikke-brofast ø i Danmark, vil der være et fragttillæg, og du skal derfor kontakte os på mail@silton.dk. Vi bestræber os på at finde den hurtigste og billigste løsning, således at du får den bedst mulige pris.

Vigtigt ved leveringen

Undersøg altid emballagen for synlige skader, når du modtager din vare fra fragtfirmaet. Skulle der være synlige skader, skal dette noteres hos fragtmanden, inden du kvitterer for modtagelsen.
Det er desuden dit ansvar som kunde, at sikre at levering kan ske. Det vil sige, at det er dit ansvar at fragtmanden kan komme op af trapperne i dit hus eller i din boligopgang, samt at der er plads til at komme igennem døråbninger m.m. Hvis det først opdages ved leveringen, at levering ikke kan ske, vil du blive afkrævet et leveringsbeløb. Vi anbefaler derfor, at du afmåler de nødvendige adgange.

Fortrydelsesret

Nedenstående gør sig kun gældende for vores færdige standardvarer. For specialdesignede varer, henviser vi til afsnittet "Varer undtaget fortrydelsesretten".
Ved køb af vores standardvarer, kan du uden begrundelse fortryde købet inden for 14 dage fra modtagelsen. Du skal blot informere os om, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os Du kan sende os en mail på mail@silton.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelsen af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom.
Hvis fristen for fortrydelse udløber på en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Returnering

SILTON.DK sørger for afhentning af varen i forbindelse med produktskade, fejllevering og fortrydelseskøb. Varen skal altid være forsvarligt indpakket i originalemballagen. Du har selv ansvaret for varen, indtil vi modtager den. Varen afhentes altid på den leveringsadresse, som du afgav ved bestilling.
 
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når der er tale om et fortrudt køb. Fragtomkostningerne vil blive fratrukket det beløb, som du får retur. Hvis et køb er nødsaget til at fortrydes, eksempelvis på grund af pladsmangel i opgangen, en for snæver dørkarm eller lignende, vil du som kunden både hæfte for et fragttilæg og den efterfølgende returfragt.
Såfremt afhentning ikke er mulig på den allerede aftalte dato, eksempelvis fordi varen ikke er tilgængelig eller ikke er afmonteret, vil du blive opkrævet som hvis afhentning havde fundet sted.
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse herom, og aflevere den personligt på nedenstående adresse mod forudgående aftale.
SILTON.DK A/S
Trehøjevej 7
7200 Grindsted

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Såfremt du fortryder dit køb, får du det beløb, som du har indbetalt til os tilbage. Du hæfter selv for eventuel værdiforringelse af varen. Det vil sige, at såfremt varen har været taget i brug, samlet eller på anden måde ikke er at betragte som ny, kan du miste dit købsbeløb helt eller delvist. Dette er også tilfældet, hvis originalemballagen mangler eller er beskadiget.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Dette gælder dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder.
Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, er undtaget fortrydelsesretten.

Reklamation

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på dit køb. Når du handler hos os som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb for undersøgelse af varen.
Varen skal altid tilbagesende i forsvarlig emballage. Du har selv ansvaret for varen indtil vores modtagelse.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi som minimum brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres med mailkorrespondance samt oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven § 10, hvorefter dine oplysninger slettes.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som registreret hos SILTON.DK har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplsyninger der er registreret om dig. Derudover har du fuld ret til at få din persondata slettet eller tilrettet. Du er ligeledes i din fulde ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@silton.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail@silton.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk.
 
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 30.05.2018